Type:

Other

Description:

Projecte d'activitats JClic per treballar els nombres naturals, el valor posicional de les xifres, l'arrodoniment dels nombres decimals i no decimals, el càlcul mental de sumes i restes portant i amb decimals, ordenació de nombres decimals, propietats de la suma (associativa, commutativa, element neutre), ús de la calculadora en les operacions, taules de multiplicar, propietat distributiva de la multiplicació respecte de la suma, quadrat i cub d'un nombre, parts d'una divisió, prova de la divisió, magnituds proporcionals, escales (plànols i mapes), percentatges, descomposició posicional dels nombres, dibuix de perpendiculars i paral·leles amb regle i escaire, rectes secants, angles (recte, agut, obtús, pla complet, mesura i construcció d'angles amb l'ajut del transportador, estimació d'angles), construcció de triangles amb el compàs, polígons (triangles -equilàter, isòsceles i escalè-, quadrilàters -paral·lelogram, trapezi, trapezoide-, polígon inscrit i circumscrit a una circumferència, polígons regulars), translacions (eix de simetria, figures simètriques), unitats de longitud (expressió complexa i incomplexa, estimacions d'objectes, canvi d'unitats), fraccions (concepte, relació parts d'una figura amb el total, fracció pròpia i impròpia, transformació fracció amb nombre decimal, suma i resta de fraccions amb igual denominador, ordenar fraccions, fraccions equivalents, lectura de nombres decimals, representació en la recta numèrica, ordenació), unitats de pes i de temps, organització de la informació (interpretació de taules, coordenades, gràfics de barres, lineals, pictogrames), estadística i probabilitat (mitjana aritmètica, enquesta, freqüència, moda, probable, impossible), superfície (unitats de mesura, càlcul, àrea del quadrat, del rectangle, triangle, càlcul per descomposició), poliedres (cub, prisma rectangular, prisma triangular), cossos rodons (cilindre, con, esfera).

Subjects:

  Education Levels:

  • Grade 1
  • Grade 2
  • Grade 3
  • Grade 4
  • Grade 5
  • Grade 6
  • Grade 7
  • Grade 8
  • Grade 9
  • Grade 10
  • Grade 11

  Keywords:

  EUN,LOM,LRE4,hdl:10494/202163,work-cmr-id:202163,MERLI:merli/7462,ilox,learning resource exchange,LRE metadata application profile,LRE

  Language:

  Access Privileges:

  Public - Available to anyone

  License Deed:

  Creative Commons Attribution 3.0

  Collections:

  None
  This resource has not yet been aligned.
  Curriki Rating
  'NR' - This resource has not been rated
  NR
  'NR' - This resource has not been rated

  This resource has not yet been reviewed.

  Not Rated Yet.

  Non-profit Tax ID # 203478467